03.01.2020. 08:14

Zahvala volonterima i donatorima božićnog štanda Prihvatilišta za beskućnike

 Zahvaljujemo se svima na pomoći oko organizacije božićnog štanda prihvatilišta za beskućnike Pula na Giardinima. Naglašavamo kako donirani i izrađeni proizvodi na štandu nemaju cijenu nego su prikupljena sredstva donacijska i upotrijebit će se za potrebe korisnika Prihvatilišta za beskućnike. Štand je otvoren do 06.01.2020. godine od 8.00 do 20.00 sati pa još uvijek možete izabrati pokoju sitnicu za sebe.
Zahvale:
Volonteri Crvenog Križa Pula i korisnici Prihvatilišta za beskućnike Pula
Volonteri Volonterskog Centra Istra
Udruga privatnih vrtića Istarske županije
DV Titi
DV Sunce, Fažana
DV Cvrčak, Pula
DV Zvončica, Vodnjan
DV Mali Svijet, P.O. Izvor, jaslička skupina "Zmajići" i vrtičke skupine iz sobe 4 i 5
DV Cipelići 2,Pula
DV Tratinčice, Pula
DV Šiljo, Pula
OŠ Marčana, područna škola Loborika
OŠ Barban
Medicinska škola, Pula
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju, Veruda, Pula