06.02.2020. 13:46

Osnovni stupanj edukacije za volontere

U organizaciji Društva Crvenog križa Istarske županije 04. veljače u Gradskom društvu Crvenog križa Pula održana edukacija za volontere pod nazivom "Crveni križ moja organizacija". Uz prvu pomoć ovo je jedna od osnovnih edukacija namjenjenih volonterima Crvenog križa. Ovom edukacijom nastoji se volontere upoznati sa samom organizacijom (povijest Pokreta, znak, načela, djelatnosti, HCK...) Edukaciji je prisustvovalo 11 volontera.