Sustav Osiguranja Kvalitete za Neprofitne Organizacije (SOKNO)

Približavanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i kontinuiranim financiranjem civilnog društva od strane javnog sektora, pitanje kvalitete postaje neophodno u transparentnosti i odgovornosti u radu i pružanju usluga organizacija civilnog društva.

U cilju što uspješnijeg odgovaranja na potrebe svojih korisnika/ca, organizacije civilnog društva moraju kontinuirano raditi na unaprijeđenju kvalitete svoga rada u svim svojim segmentima koji čine jednu organizaciju uspješnom: planiranje, dobro upravljanje, rukovođenje, uključivanje volontera, vođenje financija, upravljanje aktivnostima, praćenje i procjena uspješnosti rada organizacije.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula je tijekom 2006. i 2007. godine, pod mentorstvom Zvijezdane Schultz Vugrin iz udruge SMART iz Rijeke, steklo  Potvrdu za sudjelovanje u programu primjene Sustava osiguranje kvalitete za neprofitne organizacije.

Od tada se kontinuirano provode samoprocjene kroz 13 definiranih područja:

 1. Planiranje za kvalitetu
 2. Dobro upravljanje
 3. Rukovođenje
 4. Usmjerenost prema korisnicima
 5. Zaposlenici
 6. Volonteri
 7. Trening i razvoj
 8. Upravljanje novcem
 9. Imovina i zaštita na radu
 10. Upravljanje aktivnostima
 11. Umrežavanje i zagovaranje
 12. Monitoring i evaluacija
 13. Rezultati

"Premalo je bilo vremena da bismo mogli reći kako smo napravili sve što smo si zadali u akcijskim planovima i čini se da smo tek na početku, ali na dobrom početku" - tako smo napisali i izvješću od 17. srpnja 2007. godine.

Danas znamo da je SOKNO proces koji nam pomaže vidjeti gdje smo u određenom trenutku i gdje želimo ići te nas poučava kako to činiti.

Pomaci su mali, ali važni i prepoznajemo ih kako iznutra tako i u reakcijama korisnika  usluga i vanjskog okruženja na našu organizaciju.