Program je pokrenut s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od njegovih zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina i pripremilo za ulazak u svijet odraslih. 

Kako bi mladi ljudi bili spremni udovoljiti zahtjevima budućnosti, uz obitelj i školu Gradsko društvo Crvenog križa Pula u svom programu rada s mladima organizira formalne edukacije koje se nalaze u Kurikulumu za međupredmetnu temu zdravlje za osnovne i srednje škole te neformalne edukacije. 

Aktivnosti se provode kontinuirano tijekom školske godine u prostorijama GDCK Pula, odgojno – obrazovnim institucijama, javnim mjestima (ulice i trgovi) i Prihvatilištu za beskućnike Pula

Program "Humane vrednote" se kao dio neformalnih edukacija  provodi u osnovnim školama kao vannastavna aktivnost ili na satu razredne zajednice, a provode je prosvjetni djelatnici - voditelji mladeži Crvenog križa u školama, 

Program se sastoji iz tri dijela:

  • odgoj za humanost koji se temelji na poimanju važnosti humanih  osjećaja i djelovanja
  • zdravstveni odgoj  je odgoj za zdrav život, daje spoznaje iz osnova zdravstvene izobrazbe, te kako postići viši stupanj zdravlja za sebe i svoju zajednicu
  • razvoj socijalne svijesti obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu.

Metodološki  se program provodi putem radionica, dakle kao vođena aktivnost po pojedinim temama, s naglaskom na otvorenu komunikaciju voditelja i djece. Uloga voditelja je poticanje i olakšavanje razmjene različitih  dječjih iskustava. Na taj način djeca se izravno uključuju u proces učenja i zajednički se izvode zaključci. To je učenje koje se zasniva na vlastitom iskustvu, a ne iskustvu drugih kao kod većine konvencionalnih oblika učenja. Takvo procesno učenje povezuje razumijevanje sebe s razumijevanjem drugih ljudi. Grupna interakcija i komunikacija u kojoj se mogu podijeliti iskustva među vršnjacima, u kojoj se povećava dječja osjetljivost za tuđe osjećaje i doživljaje, razvija suradnja, tolerancija, razumijevanje i povjerenje, a odgovornost i briga za sebe razvijaju neposredno s odgovornošću i brigom za druge i vrijedno je za cijelu zajednicu.

Natjecanja mladih Crvenog križa na svim razinama (gradsko, međužupanijsko i nacionalno)  održava se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Djeca se, prema vlastitom izboru, uključuju u programe edukacija, priprema natjecanja kao i samo natjecanje, koje uključuje poznavanje vještina i znanja iz pružanja prve pomoći, znanje o pokretu Crvenog križa i osnovama humanitarnog prava. Svojim vlastitim izborom  djeca se  potvrđuju kao: autonomni (sposobni za biranje i usmjeravanje svog osobnog i socijalnog života), podržavajući (sposobni pokazati brigu za druge ljude), odgovorni (odgovorni za vlastita djela) i predani (u prihvaćanju pozitivnih vrijednosti) članovi zajednice.

Susreti mladih Crvenog križa okupljaju djecu koja su aktivno tijekom godine sudjelovala u programima Crvenog križa GDCK Pula. Uz edukativne radionice Crvenog križa, goste iz drugih udruga / institucija učimo se  humanosti, odgovornosti i  toleranciji u svakodnevnom zajedničkom životu. Susreti obuhvaćaju odlazak na pripreme za međužupanijsko natjecanje mladih u jedan od odmarališta Hrvatskog Crvenog križa za prva dva mjesta osvojena na Gradskom natjecanju Crvenog križa u kategorijama podmlatka (osnovna škola) i mladih (srednja škola), posjet edukacijskom centru HCK u Zagrebu, trodnevni kamp mladih DCKIŽ te odlazak na bakljadu u Soferino, mjesto gdje je nastao Crveni križ

Klub mladeži pri GDCK Pula okuplja mlade iz osnovnih i srednjih škola i educira ih i priprema za sudjelovanje u organiziranim socijalnim akcijama na javnim prostorima u Gradu (Festival Crvenog križa u Tjednu Hrvatskog Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći u rujnu, akcija "Solidarnost na djelu" u listopadu) te sudjeluju kao članovi dežurstva prve pomoći na javnim događanjima.