Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama. Organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici nastojimo podići razinu pripremljenosti te ojačati otpornost stanovništva na krizne događaje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015) i  Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama. Članovi Gradskog interventnog tima su volonteri i djelatnici koji prolaze obuku prema Smjernicama o ustroju, zadaćama i obuci Operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Cilj ovog programa je kroz osposobljavanje članova Gradskog interventnog tima za djelovanje u kriznim situacijama odgovoriti na potrebe najugroženijeg stanovništva te poboljšati kvalitetu života za vrijeme i nakon kriznih situacija.

Program provodimo na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Pula. Prema potrebama članovi Gradskog interventnog tima mogu djelovati na nacionalnoj i međunarodnoj razini ovisno o osposobljenosti članova i zahtjevnosti situacije.