Nesreće se događaju svakodnevno i svugdje: u kući, na poslu, u školi, na cesti, tijekom sporta, zabave, odmora… U porastu je broj oboljelih od naglo nastupajućih bolesti, kao i broj ekoloških, prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih katastrofa.

Prva pomoć je najstarija, tradicionalna aktivnost Crvenog križa i javna ovlast prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. U svojim aktivnostima trajno se ulažu napori u pripremanju građana, neprofesionalaca, da spremno pristupe ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i pravilno pruženom pomoći do dolaska stručne medicinske pomoći, spase život i skrate vrijeme liječenja i oporavka.

Ciljevi programa prve pomoći su prije svega promicati važnost prve pomoći te kontinuiranom izobrazbom osposobiti što više građana Hrvatske za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeđivanja i naglo nastupajućih bolesti. Kako o pravilnom postupku pružanja prve pomoći ovisi daljnji tijek i uspješnost zbrinjavanja, znanje pružanja prve pomoći postaje sve značajnije u očuvanju života i zdravlja pojedinca i cijele zajednice.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula provodi različite vrste tečajeva i obuka iz prve pomoći:

  • Tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače u auto-školama, koji se provodi na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi. Tečaj traje 9 sati, a provode ga licencirani lječnici.
  • Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu provodi se na temelju Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika u trajanju od 10 sati. Provode ga licencirani lječnici. Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.
  • Obuka iz prve pomoći za djecu u osnovnim i srednjim školama kao dio priprema za Natjecanja mladeži Crvenog križa. Provodi se volonterski.

Prema kriterijima Europske unije smatra se da je 5% educiranog stanovništva u odnosu na ukupni broj-kriterij kojeg treba dostići .