Aktivno preuzimajući još jednu novu obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno Velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, 13. svibanj 2013. godine, otvorivši vrata gradske pučke kuhinje, Grad Pula nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite ljudskih prava i unapređenja socijalne skrbi.

Usluga prehrane u pučkoj kuhinji podrazumijeva osiguranje jednog toplog obroka dnevno za stotinjak korisnika nižeg materijalnog/zdravstvenog statusa. Realizira se u središtu grada Pule, u Zagrebačkoj 11, u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, Gradsko društvo Pula čime je nastavljena odlična dugogodišnja suradnja Grada Pule i navedene  humanitarne udruge koja je intenzivnija od 2012.g. od kada je uz financijsku podršku Grada Pule i projekt Prihvatilište za beskućnike postao dio Socijalnog programa Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Pula.

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Pule br. 17/14, 3/15, 14/15, 13/16,  2/17) usluga prehrane u pučkoj kuhinji može se odobriti samcu ili članu obitelji koji nije u mogućnosti osigurati si jedan obrok dnevno, niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznik, i to ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • samac ili član kućanstva nema u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine,
  • samac ili član kućanstva, koji u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva nije prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje
  • nezaposleni evidentirani pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili radno nesposobni
  • prosječni mjesečni prihod ne prelazi za samca iznos 2 osnovice (1.000,00 kn), a za člana kućanstva  iznos 1,5 osnovice (750,00 kn)
  • ako im jedan obrok dnevno nije osiguran po drugoj osnovi
  • ima prebivalište na području Grada Pule.

Rješavanje o pravu na uslugu prehrane u pučkoj kuhinji je u nadležnosti Grada Pule, Upravni odjel za društvene djelatnosti - Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo (uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljkom i petkom od 8.00 do 11.00 sati ili srijedom od 12,30 do 15.30 sati), Pula, Sergijevaca 2.

Za dodatne informacije – kontakt brojevi 371-925 ili 371-918