Humanitarna pomoć

Sve je više samih, starih, bolesnih i nemoćnih osoba kojima je pomoć potrebna jer zbog narušenog socijalnog i zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti zadovoljiti elementarne životne potrebe.

U suradnji sa socijalnim službama, službama osnovne zdravstvene zaštite, drugim udrugama i volonterima kroz socijalni program Crvenog križa nastojimo pomoći, olakšati ili unaprijediti život najvulnerabilnijh skupina u našoj lokalnoj zajednici.
Humanitarna pomoć se sastoji iz materijalne pomoći u hrani, dječjoj hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama i pelenama za odrasle osobe kao i psihosocijalnoj podršci.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Gradskom društvu Crvenog križa Pula dana je suglasnost za pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 96/03). Programom pružanja humanitarne pomoći definirani su korisnici programa, a to su: socijalno ugrožene osobe s područja koje pokriva Gradsko društvo Crvenog križa Pula, žrtve prirodnih i drugih katastrofa, te pojedinci koji se trenutačno mogu naći u izvaredno teškoj situaciji. Mjesečna izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći dužni smo redovito dostavljati Ministarstvu zdravsta i socijalne skrbi, Centru za socijalnu skrb Pula i Uredu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule.

Široka i razvijena mreža suradnika i kvalitetna komunikacija doprinose i sve većoj kvaliteti rada Gradskog društva Crvenog križa Pula. Jasnije se prepoznaju prioriteti i identificiraju potrebe građana, dolazi do manjeg preklapanja i, na kraju, korisnici su zadovoljniji.

Analizom potreba korisnika uočeno je da postoje različite potrebe. Najvećim dijelom korisnici smatraju da im je potrebna pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama, kao i pelenama za odrasle oboljele osobe. U tom smislu korisnici navode kako im nije dostatna pomoć koju dobivaju od drugih institucija i izražavaju potrebu za češćom, kontinuiranom potrebom, za paketom hrane i higijenskih potreština po mogućnosti mjesečno. U tom smislu Gradsko društvo Crvenog križa Pula priprema popis korisnika kojima bi se godine dostavljala humanitarna pomoć mjesečno u njihove domove.

Smatramo da je diskrecija ali i iskrenost, jasnoća i povjerenje najvažnija karika u sustavu pružanja humanitarne pomoći osobama u potrebi, stoga su naši programi sve više usmjereni ne samo na direktne korisnike programa već na odnos s volonterima, donatorima, čelnim ljudima u jedinicama lokalne samouprave i drugim institucijama i  udrugama.

Analizom stanja, neposrednim iskustvom i razgovorom s različitim korisnicima zamjećujemo da postoje i kategorije ljudi koji  zadovoljavaju svoje osnovne životne potrebe u materijalnom smislu, ali s druge strane postoje nezadovoljene psihološke potrebe, najčešće zbog osamljenosti, izolacije  i narušenog socijalnog kontakta i/ili neprihvaćanja sredine u kojoj žive. Mišljenja smo da je zadaća Gradskog društva Crvenog križa Pula ojačati i formalno uspostaviti volonterski centar koji bi regrutirao, educirao i pripremao volontere za usluge dobrosusjedske pomoći - povremene posjete, pomoć oko administracije, nabavke lijekova, zajedničke šetnje i dr.